Workshop on the use of CEDAW on local level:

Op 7 november 2013 organiseren Rights4Change en VluchtelingenOrganisaties Nederland, in samenwerking met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Elan expertisecentrum, een workshop over gebruik van het VN-Vrouwenverdrag op lokaal niveau. De workshop is bedoeld voor organisaties in Oost-Nederland die op lokaal niveau opkomen voor de belangen van vrouwen. In de workshop krijgen de deelnemers informatie over mensenrechten en het VN-Vrouwenverdrag. We staan stil bij 'verandering': welke veranderingen wil je bereiken, en welke aangrijpingspunten zijn daarvoor? En de deelnemers maken kennis met een stap-voor-stap-methode om mensenrechten in hun werk te gebruiken, en passen deze methode direct toe op de door henzelf aangedragen actiepunten.

De uitnodiging voor de workshop vind je hier

 

 

 

 

 

 

Go back

Photoalbum:

Contact:

Rights for change
Vredenhofpad 13
1051 LK, Amsterdam
T : +31 20 7370663
M : +31 6 55344791
info[at]rights4change.org